Model naszego biznesu

PRIMA PARK specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Spółka łączy inwestorów oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji atrakcyjnych nieruchomości handlowych.

Aktualnie, bazując na kadrze z popartym sukcesami bogatym doświadczeniem na rynku handlu i nieruchomości, PRIMA PARK koncentruje się na realizacji parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Są to obiekty o powierzchni 2-5 tysięcy metrów kwadratowych, powstające głównie w małych i średnich miastach pod nazwą Prima Park. Drugim obszarem działalności jest budowa i komercjalizacja nieruchomości dla uznanych operatorów sieci spożywczych takich jak Biedronka, POLOmarket.

Obecne projekty spółki realizowane są w celu sprzedaży na rzecz inwestora zewnętrznego. Długoterminowa strategia PRIMA PARK zakłada dynamiczny rozwój własnych parków handlowych, a następnie koncentrację na tym obszarze działalności.

Gwarancją sukcesu spółki jest niestandardowa formuła działania oparta o:

 • kompetentną kadrę zarządzającą,
 • wysoką stopę zwrotu zainwestowanych środków,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • transparentny proces decyzyjny,
 • zrównoważony portfel inwestycji,
 • nowoczesny model biznesowy oparty na spółkach celowych,
 • podnoszenie wartości nieruchomości,
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • szybki proces decyzyjny.

Spółka buduje Parki Handlowe
o powierzchni
od 1 000 do 5 000 m2

Prima Parki

Wychodząc naprzeciw sieciom handlowym i potrzebom lokalnych przedsiębiorców PRIMA PARK stworzył nowoczesne parki handlowe pod własną marką Prima Park. Wielofunkcyjne i modyfikowalne obiekty są alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań architektonicznych oraz biznesowych.

Spółka buduje Parki Handlowe o powierzchni od 1 000 do 5 000 metrów kwadratowych. Prima Parki powstają głównie w małych i średniej wielkości miastach, gdzie zidentyfikowaliśmy wyraźną niszę i planuje wykorzystać dostępny potencjał.

Przetargi i rozwój

PRIMA PARK dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału krajowego rynku nieruchomości komercyjnych. Zamierzamy osiągnąć te cele bazując na posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów usługowo-handlowych wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu prawa, finansów, znajomości procedur budowlanych, a także obowiązujących przepisów administracyjnych.

Przetargi i rozwój

PRIMA PARK jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych, w których posiada 100% udziałów.

Celem grupy jest kompleksowe przygotowanie i realizacja projektów dla partnera kluczowego oraz sprzedaż zrealizowanych projektów do funduszy inwestycyjnych. W przyszłości zamierzamy także zarządzać częścią wybudowanych nieruchomości.

Założenia strategiczne:

 • akceptacja lokalizacji przez potencjalnego najemcę,
 • zakup nieruchomości oraz budowa obiektów handlowych w miastach o do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców,
 • realizacja obiektów komercyjnych w optymalnej technologii budowlanej,
 • negocjowanie najkorzystniejszych stawek najmu,
 • opcja wyjścia z projektu poprzez sprzedaż do inwestorów zewnętrznych.